Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

Müzik

Müzik Dersinin Genel Amacı

 

Güzel sanatları ve müziği sevdirmek. Sesi, kulağı eğitmek ve zevki inceltmek. Müzik dinleme alışkanlığı kazandırmak. Müziğin insan eğitimindeki işlevini, müziğin diğer sanat alanlarıyla, bilim ve teknoloji ile ilişkilerini kavratmak. Temel müzik bilgisini ve kültürünü vermek. Müziğin tüm elemanlarını kullanarak öğrenciye müziği tüm boyutlarıyla öğretmek. Öğrencinin bireysel gelişimine müzikle katkıda bulunmak. Öğrencinin müzik yeteneğinin ön plana çıkarılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli teknik becerileri vermek. Bireysel ve grupla iş yapabilme alışkanlığını kazandırmak. Öğrenciye yaratma süreci sonucunda,bir değer üretme gururunu ve hazzını yaşatmak; özgüvenlerini sağlamak.


Müzik Dersinin Çalışma Programı

 

1- Müziğin tanımı, güzel sanatlar içindeki yeri ve önemi.
2- Sanat, sanatçı, sanat yapıtı, sanatın amacı, sanatçı kimliği,sanatsal ifade tanımlamaları. 
3- Genel müzik bilgileri
4- Ses ve renk bağlantıları, ses, renk ve devinimin kullanım biçimleriyle insan üzerindeki etkileri 
5- Seslerin belirteçlerle (nota) yazılması, okunması (solfej) 
6- Aralık ve çok seslilik bilgileri. Bunların renklerle benzerlikleri. 
7- Temel ses eğitimi
8-Toplu ses eğitimi ve koro
9-Müzik biçimleri (formları)
10-Şarkı söyleme ve koro
11-Geleneksel Türk Müzikleri
12-Evrensel, çok sesli Türk Müziği
13-Müzik türlerine ilişkin örneklerin dinletilmesi
14-Zevk ve beğeni eğitimi için CD-plak, bant-kayıt ve VCD dinletilmesi ve izletilmesi
15-Dünya halk müzikleri hakkında bilgiler verilmesi.
16-Müziklerin gereksinmelere göre sınıflandırılması (din-askeri-aşk- eğlence vb.)