Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

Genel Bilgiler

Sanat Eğitiminin Amacı ve Önemi

Toplumsal yaşamın tekdüzeliği ve mekanik yaşam biçimi birey üzerinde olumsuz psikolojik etkiler yaratır. Bireyin kendine dönük iç dünyasından çıkarılarak toplumsal yaşama katılımının sağlanması noktasında, sanat eğitimi bir çözüm yolu olarak gündeme gelir. Bireyin zihinsel ve bedensel duyarlılığının güçlendirilmesi yanında, yaratıcı süreç yoluyla duygularının da uyandırılması ve inceltilmesi gerekir. Sanat ve bilim alanında tasarım sürecini yönlendiren düşünce sisteminin temelini,yaratıcılık oluşturmaktadır.Bireyin sağlıklı, özgür bir kişiliğe sahip olmasında, kendini tanıyabilmesinin,gerçekleştirebilmesinin  ve dışa vurabilmesinin önemi büyüktür. Yaratıcılığın dışa vurulması, insanın kendi varlığının bilincinde olmasıdır. Bireyin bu gücünün ortaya çıkarılarak geliştirilmesi, etken ve üretici olmasının sağlanması ancak, amaca uygun ve bilinçli bir eğitimle mümkündür. Sanat eğitiminin amacı; sanatı ve sanatsallığı devingen değişikliği içinde kavratmak, yaratıcılığı sanat ve düşün alanında geliştirmektir. Sanat eğitiminin kapsamında bulunan derslerle, öğrencilerin yaratıcılığa ilişkin becerilerinin yanında, sanatsal dili kullanabilme, sanat yapıtlarıyla ve çevre ile ilişki kurabilme yetileri kazandırılmalıdır.